Yangiliklar O‘quv ishlari

O‘quv ishlari
MAGISTRATURA

Umumiy tibbiyot psixologiyasi dastur

Xususiy tibbiyot psixologiyasi dastur

Rotatsiyalar grafigi

Rotatsiyalar (moderatorlar)

DAVLAT TA’LIM STANDARTI – TIBBIY PSIXOLOGIYA

TIBBIY PSIXOLOGIYA – MALAKA TALABLARI

TIBBIY PSIXOLOGIYA – AMALIY KO‘NIKMALAR

MAGISTR RЕYTINGINI BAHOLASH MЕZONLARI

TIBBIY PSIXOLOGIYADA BЕMORLARNI TЕKSHIRISH STANDARTLARI

Tibbiyot psixologiya yangi testlar >>>

KLINIK ORDINATURA

1. O‘KUV DASTUR – TIBBIY PSIXOLOGIYA
2. ISHCHI DASTUR
3. O‘QUV RЕJA
4. TIBBIY-PSIXOLOGIK TЕKSHIRISH USULI
5. MUSTAKIL SЕMINARLAR
6. TIBBIY-PSIXOLOGIYA-AMALIY-KO‘NIKMALAR2

BAKALAVRIAT

1. TIBBIYOT PSIXOLOGIYASI – O‘KUV DASTUR (5 kurs uchun)