Янгиликлар Мақолалар АСАБ КАСАЛЛИКЛАРИ-мундарижа

АСАБ КАСАЛЛИКЛАРИ-мундарижа


АСАБ КАСАЛЛИКЛАРИ

ДАРСЛИК

ТОШКЕНТ – 2014

СЎЗ БОШИ

Неврология фани клиник фанлар ичида алоҳида ўринга эга. Асаб касалликлари кенг тарқалган касалликлар сирасига киради ва турли-туман клиник белгилар билан намоён бўлади. Бу эса клиник (хусусий) неврологияни кенгроқ ва чуқурроқ ўзлаштиришни талаб этади. Ушбу дарслик клиник неврология бўйича тўла ҳажмга эга бўлган дастлабки дарсликдир. Давлат таълим стандарти талаблари асосида тайёрланган ушбу дарслик мавзулари неврология фани бўйича наъмунавий дастурга тўла мос келади. Уни тайёрлашда илм-фаннинг энг сўнги ютуқларидан фойдаланилди, ташхис қўйиш ва даволаш усуллари Ҳалқаро экспертлар томонидан ишлаб чиқилган алгоритмлар асосида тузиб чиқилди. Далилларга асосланган тиббиёт талабларига мос келмайдиган ташхис қўйиш ва даволаш усуллари китобда ўрин олмаган.

Дарслик 18 бобдан иборат бўлиб, ундаги мавжуд неврологик касалликлар ва синдромлар ҳалқаро таснифлар, айниқса КҲТ-10 асосида ёритилган. Деярли барча бобларда изоҳли расмлар, жадваллар, чизмалар ва замонавий нейровизуализация маълумотлари келтирилган. Аксарият боблар клиник мисолларга бой бўлиб, уларни ўзлаштириш талабаларда клиник фикрлашни шакллантиради. Касалликлар диагностикаси ва даволаш усулларини ёритишда замонавий тиббиёт ютуқларидан фойдаланган бўлсак, касалликлар клиникасини ёритишда классик неврология тамойилларига амал қилдик. Болалик даврида учрайдиган неврологик касалликлар ва синдромларга ҳам алоҳида урғу берилди, ушбу даврга мос ташхис қўйиш ва даволаш усуллари изоҳли жадваллар ёрдамида кўрсатиб берилган.

Клиник ташхис қўйишда топографик неврология талабларига қатъиян амал қилиш лозим. Шунинг учун ҳам баъзи мураккаб неврологик синдромлар ёритилган жойларда нейроанатомик тузилмалар ҳақида маълумотлар бериб ўтилди. Дарслик сўнгида клиник неврологияда кўп қўлланиладиган неврологик ва психологик шкалалар келтирилган. Зарур маълумотларни топишни осонлаштириш мақсадида атамалар кўрсаткичлари ҳам ўрин олган. Ушбу дарслик ўқитувчилар ва талабаларга манзур бўлади, деган умиддаман.

 

Муаллиф

Мундарижа

Сўз боши………………………………………………………………………… 7

Қисқартмалар…………………………………………………………………. 8

I БОБ.МАРКАЗИЙ НЕРВ СИСТЕМАСИНИНГ

ҚОН ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ

Цереброваскуляр касалликлар эпидемиологияси ……………… 11

Цереброваскуляр касалликлар таснифи …………………………… 11

Хатарли омиллар…………………………………………………………… 13

Дисциркулятор энцефалопатия……………………………………….. 20

Транзитор ишемик атака………………………………………………… 34

Ўткир гипертоник энцефалопатия ……………………………………. 49

Ишемик инсулт ………………………………………………………………. 52

Геморрагик инсулт …………………………………………………………. 78

Аневризмалар ……………………………………………………………….. 92

Орқа миянинг қон томир касалликлари …………………………. 131

II БОБ. МАРКАЗИЙ НЕРВ СИСТЕМАСИНИНГ

ИНФЕКЦИОН ВА ПАРАЗИТАР КАСАЛЛИКЛАРИ

Менингитлар ……………………………………………………………….. 140

Йирингли менингитлар …………………………………………………. 141

Сероз менингитлар ва менингоэнцефалитлар …………………. 164

Церебрал лептоменингит ………………………………………………. 184

Хориоэпендиматит ……………………………………………………….. 196

Энцефалитлар ………………………………………………………………. 205

Бирламчи энцефалитлар ……………………………………………….. 209

Иккиламчи энцефалитлар ……………………………………………… 218

Миелит ………………………………………………………………………… 225

Полиомиелит ……………………………………………………………….. 231

Белбоғ герпес ……………………………………………………………….. 242

Сурункали чарчаш синдроми ……………………………………….. 252

ОИТС да нерв системасининг зарарланиши …………………… 254

Нейрозаҳм …………………………………………………………………… 261

Нейробруцеллёз …………………………………………………………… 267

Бош миянинг паразитар касалликлари …………………………… 276

III БОБ. МИЕЛИН ПАРДАНИНГ ЕМИРИЛИШИ

БИЛАН КЕЧУВЧИ КАСАЛЛИКЛАР

Тарқоқ склероз …………………………………………………………….. 286

Ўткир тарқоқ энцефаломиелит ………………………………………. 311

Шилдер лейкоэнцефалити ……………………………………………… 322

Ван-Богарт лейкоэнцефалити ………………………………………… 325

Зўрайиб борувчи мултифокал лейкоэнцефалопатия ………… 328

Кройстфелд-Якоб касаллиги …………………………………………. 333

IV БОБ. ОСТЕОХОНДРОЗ ВА

ВЕРТЕБРОНЕВРОЛОГИК СИНДРОМЛАР

Умуртқа поғонасининг умумий тузилиши ………………………. 338

Умуртқа остеохондрози ва диск чурраси ……………………….. 349

V БОБ. ПЕРИФЕРИК НЕРВ СИСТЕМАСИ

КАСАЛЛИКЛАРИ

Периферик нерв системасининг

анатомо-физиологик хусусиятлари ………………………………… 357

Периферик нерв системаси касалликлари таснифи ………….. 360

Краниал невропатиялар ……………………………………………….. 364

Бўйин нервлари патологияси ………………………………………… 398

Бўйин чигали нервлари патологияси ……………………………… 399

Елка чигали плексопатияси …………………………………………… 400

Бел-думғаза чигали плексопатияси ………………………………… 405

Полиневропатиялар ……………………………………………………… 419

Гийен-Барре синдроми …………………………………………………. 438

Безовта оёқлар синдроми ……………………………………………… 454

VI БОБ. МУСКУЛЛАР ЗАРАРЛАНИШИ

БИЛАН КЕЧУВЧИ КАСАЛЛИКЛАР

Миопатиялар ……………………………………………………………….. 464

Миастения ……………………………………………………………………. 477

Миастеник синдромлар …………………………………………………. 483

Миотониялар ……………………………………………………………….. 501

Пароксизмал миоплегиялар ………………………………………….. 506

VII БОБ. ПИРАМИДАЛ СИСТЕМА ВА МИЯЧА

ЗАРАРЛАНИШИ БИЛАН КЕЧУВЧИ ДЕГЕНЕРАТИВ

КАСАЛЛИКЛАР

Ён амиотрофик склероз ………………………………………………… 511

Наслий спастик параплегия (Штрюмпел касаллиги) ………… 517

Наслий спинал амиотрофиялар ……………………………………… 519

Мияча атаксиялари ва спинал дегенерациялар ……………….. 527

VIII БОБ. ЭКСТРАПИРАМИДАЛ СИСТЕМА

КАСАЛЛИКЛАРИ

Паркинсон касаллиги ……………………………………………………. 542

Гепатолентикуляр дегенерация ……………………………………… 573

Эссенциал тремор ………………………………………………………… 577

Туретт синдроми ………………………………………………………….. 586

Кичик хорея …………………………………………………………………. 591

Хантингтон касаллиги …………………………………………………… 598

Миоклонус эпилепсия …………………………………………………… 602

Бўйиннинг спастик қийшайиши ……………………………………… 605

Наслий торсион дистония ……………………………………………… 609

Зўрайиб борувчи супрануклеар фалажлик …………………….. 613

Галлерворден-Шпатц касаллиги ……………………………………. 617

Нейроакантацитоз ………………………………………………………… 619

Нейролептик синдром …………………………………………………… 620

IX БОБ. КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР БИЛАН

КЕЧУВЧИ ДЕГЕНЕРАТИВ КАСАЛЛИКЛАР

Деменция ……………………………………………………………………… 626

Алсхаймер касаллиги ……………………………………………………. 631

Пик касаллиги ……………………………………………………………… 644

X БОБ. ЭПИЛЕПСИЯ ВА ЭПИЛЕПТИК

СИНДРОМЛАР

Умумий маълумотлар …………………………………………………… 647

Этиологияси ва патогенези ……………………………………………. 648

Эпилепсиянинг ҳалқаро таснифлари ……………………………… 650

Фокал хуружлар ………………………………………………………….. 657

Тарқалган эпилептик хуружлар …………………………………….. 661

Идиопатик эпилепсия ……………………………………………………. 665

Симптоматик эпилепсия ………………………………………………… 680

Криптоген эпилепсия ……………………………………………………. 695

Эпилепсияда руҳий бузилишлар …………………………………… 706

Ташхис қўйиш тамойили ………………………………………………. 710

Даволаш тамойиллари ………………………………………………….. 717

Эпилептик статус ………………………………………………………….. 750

Беморларга бериладиган тавсиялар ………………………………. 754

XI БОБ. СИРИНГОМИЕЛИЯ …………………………………….. 758

XII БОБ. БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖЛИГИ ……….. 770

XIII БОБ. НЕЙРООНКОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАР

Интракраниал ўсмалар …………………………………………………. 780

Супратенториал ўсмалар ……………………………………………… 800

Субтенториал ўсмалар …………………………………………………. 814

Бош миянинг метастатик ўсмалари ………………………………… 823

Орқа мия ва умуртқа поғонаси ўсмалари ……………………….. 824

XIV БОБ. КРАНИОЦЕРЕБРАЛ ЖАРОҲАТЛАР

Умумий маълумотлар …………………………………………………… 836

Бош мия чайқалиши ……………………………………………………… 839

Бош мия эзилиши …………………………………………………………. 842

Диффуз аксонал шикастланиш ………………………………………. 846

Бош миянинг босилиши ………………………………………………… 846

Интракраниал гематомалар ………………………………………….. 847

Интрацеребрал гематомалар …………………………………………. 849

Краниоцеребрал жароҳатлар ташхиси …………………………… 850

Даволаш тамойиллари ………………………………………………….. 856

Краниоцеребрал жароҳатлар асоратлари ………………………. 859

XV БОБ. БОШ ОҒРИҚЛАР

Мигрен ………………………………………………………………………… 863

Зўриқиш бош оғриғи ……………………………………………………. 876

Кластер (тутамли) цефалгия ………………………………………….. 883

Абузус бош оғриқ ………………………………………………………… 885

XVI БОБ. ВЕГЕТАТИВ НЕРВ СИСТЕМАСИ

КАСАЛЛИКЛАРИ

Периферик вегетатив етишмовчилик ……………………………… 889

Вегетатив томир дистонияси ………………………………………….. 899

Ангиотрофоневропатиялар …………………………………………… 910

Рейно синдроми ……………………………………………………………. 910

Эритромелалгия …………………………………………………………… 914

Ромберг касаллиги………………………………………………………… 915

Гипервентиляцион синдром …………………………………………… 916

Невроген қовуқ синдроми …………………………………………….. 923

Энурез …………………………………………………………………………. 931

XVII БОБ. НЕВРОЗЛАР

Неврастения …………………………………………………………………. 936

Истерик невроз (истерия) ………………………………………………. 937

Миядан кетмайдиган фикрлар ……………………………………….. 942

XVIII БОБ. КОМА

Кома ……………………………………………………………………………. 946

Ҳушсиз ҳолатлар даражаси ………………………………………….. 948

Команинг клиник симптомлари ……………………………………… 950

Ташхис қўйиш ва даволаш ……………………………………………. 972

Команинг оғир асоратлари …………………………………………… 976

Неврологик ва психологик шкалалар ………………………… 978

Нормал лаборатория кўрсаткичлари……………………………991

Атамалар кўрсаткичлари …………………………………………… 994

Фойдаланилган адабиётлар ……………………………………………..999Ctrl
Enter
Хато топдизнигзми?
Матнни танланг ва Ctrl+Enter тугмачаларини босинг
МУҲОКАМАЛАР
Изоҳларнинг минимал узунлиги 50 та белгидан иборат. шарҳлар бошқарилади
Ҳеч қандай изоҳ йўқ. Сиз биринчи бўлишингиз мумкин!
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Қизиқ мақолалар
"Мақолалар" бўлими бўйича